Tarjoamme fysioterapiapalveluja kaikenikäisille – kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Meillä yhdistyy sekä neurologisen kuntoutuksen, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapian vahva osaaminen.Arvot

Yhdessä

Yhdessä tekeminen perustuu aitoon dialogisuuteen ja yksilön kunnioittamiseen. Hyvän dialogisuuden saavuttamisen tuotoksena syntyy kehittymistä sekä fyysisellä, että psyykkisellä osa-alueella.

Vahvasti

Vahvasti osoitamme ammatillista osaamistamme jatkuvan ja säännöllisen lisäkouluttautumisen myötä. Vahvuudeksi luetaan myös terapeutin oma jaksaminen ja sen tukeminen osallistumalla työnohjaukseen.

Luotettavasti

Luotettavasti toimimalla saavutamme yhdessä tavoitteet, jotka ovat asiakkaan kanssa laadittu kuntoutumiselle. Luotettavuutta seurataan säännöllisesti palautteiden kautta vertailemalla ja peilaamalla niitä oman työn suorittamiseen ja kehittämiseen.


Miksi valita meidät?

 • Meillä on pitkä, yhteensä yli 54 vuoden kokemus fysioterapiasta.
 • Olemme vahvasti erikoistuneet neurologiseen kuntoutukseen.
 • Lähestymistapamme on psykofyysinen ja hoidamme kuntoutujia kokonaisvaltaisella otteella.
 • Jatkokouluttaudumme säännöllisesti, mikä takaa uusimman, tieteellisesti tutkitun ja näyttöön perustuvan fysioterapian.
 • Teemme vahvasti yhteistyötä kuntoutujan verkostojen kanssa hänen omassa toimintaympäristössään, joka tukee myös omaa osallisuutta ja aktiivisuutta.
 • Painotamme aktiivista fysioterapiaa, tuemme kuntoutujaa löytämään ja mahdollistamaan omasta arjesta hänelle mielekkään harrastusmuodon, joka lisää osallisuutta sosiaaliseen elämään.
 • Studio-tyyppinen toimitila, jossa mahdollisuus lht-harjoitteluun (lääkinnällinen harjoitusterapia).
 • Vastaanottotilat rakennettu ja varusteltu kuntoutujien tarpeista lähtien. Esteettömyys huomioiden, katutasossa, inva-parkkipaikka suoraan oven edessä. Valoisa ja esteettinen.

Ajankohtaista


Saavutukset

174 iloista asiakasta
2 valoisaa toimitilaa
4 arvostettua palveluntuottaja­sopimusta

Iloiset asiakkaat

 • kuva

  "Me jumpataan esimerkiksi käsijumppaa. Jumpataan jumppamatolla. Kivaa, paljon vaikka mitä tekemistä. Ihan hyvä olo jumpan jälkeen, parempi olo jumpan jälkeen. Konttauksen koen vaikeaksi harjoitukseksi. Koen, että terapia auttaa minua arjessa ja kivaa nähdä Virpiä pitkästä aikaa."

 • kuva

  "Itsenäinen toiminta yksinasumiseen on turvattava. Lihashuoltoa on ylläpidettävä, jotta omatoimisuus pysyisi. Fysioterapia auttaa ylläpitämään toimintaa ja ehkäisee kipuja ja auttaa liikeratojen ja asennon paranemista. Tuttu fysioterapeutti pystyy näkemään edistymisen ja mitä apuvälineitä tarvitaan."
  - omaisen palaute

 • kuva

  "Tykkään todella paljon erityisesti uintikerroista. Pitkän altaan vesi on kylmää. Haluaisin olla eniten terapia-altaassa, jossa on lämpimämpää vettä.

  Kuivajumpassa tykkään liikkeistä, jotka tehdään vatsamakuulla.

  Ystävällisin terveisin"


Tarinaa yrityksen nimestä

Terapia

Sana "terapia" on lähtöisin latinan kielestä therapīa sekä kreikan kielestä θεραπεία. Nämä tarkoittavat suomenkielellä parantamista. Lääketieteessä parantamisella ymmärretään tapaa, jolla terveydenhuollon ammattihenkilö hoitaa potilasta lääketieteellisillä menetelmillä.

Terapiassa terveydenhuollon ammattilaisia ovat fysioterapeutit, puheterapeutit, toimintaterapeutit, ravitsemusterapeutit, jalkaterapeutit ja psykoterapeutit. Nämä ammattilaiset ovat suorittaneet ammattitutkinnon, joka kestää 3,5 vuodesta 6 vuoteen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa riippuen terapian alasta. Perustutkinnon suorittanut terapeutti on velvollinen ylläpitämään omaa ammattitaitoaan osallistumalla alan koulutuksiin; syventämään omaa ammatillista osaamista lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Suomessa terapeuttien toimintaa valvoo Valvira, Sosiaali- ja terveyministeriön hallinnonalainen viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa terveydenhuollon toimintaa ja hoitaa tämän alan lupahallintoa. Valvira myöntää laillistetun nimikesuojatun ammattinimikkeen.

Terapialla ei ole Suomessa laillistettua nimikesuojaa.

Terapeuttien: fysio-, puhe-, toiminta-, ravitsemus-, jalka- ja psykoterapeuttien ammattinimike on Valviran myöntämä laillistettu ja nimikesuojattu ammattinimike.

Yrityksessä Terapia Pilgrim Oy työskentelee ainoastaan Valviran laillistetut terapeutit. Yrityksellä on Aluehallintoviraston myöntämä toimilupa, joka edellyttää mm. potilasvahinkovakuutusta, toimivia tiloja, esteetömyyttä sekä potilasasiakirjojen säilyttämistä.

Pilgrim

Yrityksen nimen toinen osa yksilöi, tarkentaa ajatusta toiminnan sisällöstä. Tässä pohdinnat, joita olen käynyt läpi esittäessäni Patentti- ja rekisterihallitukselle yrityksen nimeä.

Yritykselle nimen antamisen olen kokenut luomisen tuskana. Nimen tulee tuntua luontevalta sanoa eri tilanteissa, kuten puhelimessa, kokouksissa, uudelle asiakkaalle esiteltäessä. Nimi ei saa olla liian vaikea sanoa suomalaisellekaan, kirjoitetaan ja lausutaan samalla tavoin. Nimen pitäisi tuoda mielikuva toimialasta. Nimen tulee olla iätön. Nimen pitää luoda tunteita.

Kysyessäni ihmisiltä mitä Pilgrim heille tarkoittaa, sain tällaisia vastauksia:

 • "pyhiinvaeltaja, jolla on se huppu, vaatteet musta-valkoiset""
 • "uudisraivaaja!"
 • "jenkeissä se kiitospäivä ja ne tyypit jotka alunperin sen keksineet"
 • "koruja!"
 • "oliko se hevosen nimi"
 • "a-haa, helppo sana: Pilgrim""

Minulle Pilgrim on hevonen, joka loukkaantui tapaturmaisesti ratsastusonnettomuudessa: yhteentörmäys tukkirekan kanssa. Nuori tyttö loukkaantui vakavasti ja samalla menehtyi toinen ratsukko. Henkiin jääneen tytön vanhemmat elivät murrosvaiheessa, kiire – kiire –kiire. Äiti pysähtyi ja lähti tekoihin, selvittämään miten kuntouttaa hevonen ja tytär. Tarinalla onnellinen loppu. Kuntouttavaa toimintaa monella eri tavalla.

Pilgrim –korut ovat kauniita, yksilöllisiä koruja, käsintehtyjä ja käsinmaalattuja. Alkuperäismaa Tanska. Ei tämäkään huono lähtökohta yritykselle, joka kuntouttaa yksilöllisesti, yksilön omia arvoja kunnioittaen.

Uudisraivaaja. Se aikakausi on meneillään sote-uudistuksen myötä. Sosiaali- ja terveysalan uudistus puhuttaa monia meistä. Onko terveydenhuollon yksityistäminen uhka vai mahdollisuus? Fysioterapeutit ovat jo vuodesta 1991 alkaen toimineet palveluntuottajana Kansaneläkelaitokselle järjestämällä vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta, neljännes vuosisadan ajan. Vuoden 2016 alusta alkaen vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus uudistuu. Kuntoutuksen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Samalla myös kuntoutuksen sisältö uudistuu. Ajanhengessä mukana, uskon ja toivon, että tämä muutos tarkoittaa asiakkaan kannalta joustavampaa ja kokonaisvaltaisempaa terapiaa.

— Virpi Hentunen, Terapia Pilgrimin perustaja